Raven Jiang, MSIS Class of 2020 & Charu Jain, VP & CIO, Alaska Airlines

Raven Jiang, MSIS Class of 2020 & Charu Jain, VP & CIO, Alaska Airlines